Her finnes en oversikt på en del av tidligere utførte anlegg som er gjennomført av Nordland Entreprenør AS og tidligere eid/drevet entreprenørfirma.


 • Sjonfjellet målestasjon.

 Montert noen master med tilhørende arbeider.
 Vedlikehold av installasjoner.

 • Nye Gruben Kirkegård.

 Fra skog og en del landbruksareal, er det
 utført oppbyggingen av en kirkegård på 25mål.
 Det er lagt ned flere tusen meter med rør, bygd
 pumpestasjon, velferdsbygg, tosidig natursteinsmur
 på 130 meter, klokketårn og grøntanlegg.

 • Fjernvarme i Mo i Rana.

 Gjennom forskjellige anlegg er det utført legging
 av nytt og omlegging av eksisterende fjernvarme.

 • Stjernebygg Borettslag, Mo.

 Utskifting av vannledninger, overvann og avløp.
 Oppbygging av veier og plasser, inkl. Grunnarbeid
 til nye garasjer

 • Sportsaleèn Borettslag, Selfors.

 Utskifting av masse i veier og plasser med
 oppbygging av overvannsanlegg.

 • Tomtegraving, Rana.

 Tomtegraving og oppbygging av veier og hage
 rundt i hele Rana.

 • Avløpssanering Ranosen.

 Komplett jobb med oppgraving og utskifting av
 5-600meter overvann/avløp i dim. 400mm og
 500mm rør. Oppbygging/etablering av vei.

 • Nesna boligfelt.

 Fra Natur og landbruksarealoppbygging til
 komplett boligfelt for 25 boliger med
 rørnett, kabler og veier.

 • Jordfiltrerings-anlegg, Umbukta.

 Middels stort anlegg for turist,kafe og
 overnattingsbygg i Umbukta.

 • Sørlandsveien Sentrum.

 Oppbygging av veier og plasser med kantstein
 i granitt, brostein i granitt og grøntanlegg.

 • Mosenteret, Mo.

 Komplett grunnarbeid for kjøpesenter, 2500 m2
 Uteareal med brostein i veier og plasser, 4000 m2.
 Arbeidet omfatter også omlegging av fjernvarme,
 Vannledninger 200mm, Avløp 4-500mm.

 • Promenaden, Mo.

 Grunnarbeid for boenhet, 16 leiligheter.
 Alle tilhørende veier, plasser og garasje-rekker.

 • Rådhus, Mo.

 Etablering av parkanlegg med natursteinsmur og
 parkeringsplasser.

 • Bunnpris Båsmoen.

 Komplett grunnarbeid med fjellarbeider for
 butikkanlegg. 700 m2.

 • Utsikten Borettslag, Gruben.

 Utskifting av alle overvann og dreneringer i 8
 4-manns boliger, med opparbeidelse av veier,
 plasser og hageanlegg.

 • Rana Produkter, Vika.

 Grunnarbeid for utbygging, 400 m2 Med veier
 og plasser, 750 m2.

 • Nyheimtunet Borettslag, Gruben.

 Fra åker og natur. Komplett grunnarbeid for
 4 4-mannsboliger, inkl.veier og plasser.

 • Heimstenget Heiloveien, Båsmoen.

 Masseutskifting i gate, med tilhørende
 overvanns-anlegg. Omlegging av høyspent.

 

   
Nordland Entreprenør AS
 
   
Nordland Entreprenør AS